Mygg

Smärta vid exempelvis insektsbett, sår- och brännskador eller såriga bröstvårtor?

Det finns hjälp att få. En lokalbedövande salva kan vara lösningen för dig.

980x240_Xylocain_pdfpakning-p-800
V_logo_staende_43px@x2
Många av oss har upplevt insektsbett eller bränt oss i solen med påföljande smärta i huden. Är man ammande kan såriga bröstvårtor vara ett problem. Då kan det vara bra att ha en lokalbedövande salva nära tillhands hemma.

Vad kan du göra för att lindra besvären?

Insektsbett

Vid insektsbett kan allergiläkemedel eller hydrokortisonkräm eventuellt lindra svullnad och klåda, eller så kan man få hjälp av ett receptfritt lokalbedövande och klådstillande medel som du kan köpa på apoteket.

Mygg
Sol

Solsveda

Att bränna huden i solen är den vanligaste akuta effekten av UV-strålning på vit hud. Det är en inflammatorisk reaktion med blodkärlsutvidgning i huden, svullnad, klåda och sveda. Akut solsveda varar som regel i några dagar, men framför allt det första dygnet kan vara smärtfullt.

Solsveda

Att bränna huden i solen är den vanligaste akuta effekten av UV-strålning på vit hud. Det är en inflammatorisk reaktion med blodkärlsutvidgning i huden, svullnad, klåda och sveda. Akut solsveda varar som regel i några dagar, men framför allt det första dygnet kan vara smärtfullt.

Sol

Såriga bröstvårtor

De flesta mammor upplever att bröstvårtorna blir såriga de första dagarna efter att de har börjat att amma. Detta går vanligtvis över av sig själv inom loppet av den första veckan. Hos en del fortsätter bröstvårtorna att vara såriga, och amningen upplevs som obehaglig eller smärtfull.

Det finns lyckligtvis flera produkter som du kan köpa på apoteket för att minska smärtan i huden eller på såriga bröstvårtor.

Bryst

Xylocain salva innehåller ett lokalbedövningsmedel (lidokain) och har smärtstillande effekt. Xylocain salva stör ej sårläkningen.

Salvan används för att lindra smärta vid tex insektsbett, sår- och brännskador, såriga bröstvårtor i samband med amning samt inför rengöring av sår. Den används också för att lindra smärta vid olika anala besvär (t ex hemorrojder, analsprickor och smärtsamma avföringsträngningar).

Xylocain salva kan användas receptfritt till vuxna och barn över 1½ års ålder. För användning till barn under 1½ års ålder krävs läkares ordination.

Lidokain som finns i Xylocain kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Använd inte Xylocain

  • Om du är allergisk (överkänslig) mot lidokain eller något annat lokalbedövningsmedel eller mot något av övriga innehållsämnen (propylenglykol, makrogol) i Xylocain.

Varningar och försiktighet·

  • Vid brännskador och och solsveda bör Xylocain salva inte användas på större områden än vad som motsvarar en handflata
  • Xylocain salva ska inte användas till barn under 1½ års ålder utan läkares ordination.
  • Tala med din läkare innan du börjar använda Xylocain salva om du lider av störning i hjärtats retledningssystem (hjärtblock), allvarlig leversjukdom, kraftigt sänkt njurfunktion eller generellt nedsatt allmäntillstånd.
  • Xylocain salva innehåller propylenglykol, vilket kan orsaka hudirritation.

Andra läkemedel och Xylocain
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Risken för biverkningar ökar om du använder Xylocain salva samtidigt som vissa andra läkemedel, framför allt

  • Andra lokalbedövningsmedel
  • Läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet (så kallade antiarytmika).

Läs alltid noga igenom bipacksedeln och prata med din läkare eller apotekspersonal för mer information, särskilt vid överkänslighet eller annan sjukdom.

Hur du använder Xylocain

Vid smärtsamma sår eller brännskador: Salvan stryks direkt på såret eller brännskadan. Salvan kan också strykas ut på en kompress, som sedan läggs på det skadade området. Maximal smärtlindring uppnås efter ca 5 minuter. Om det känns kladdigt kan salvan då torkas av eller sköljas bort med vatten.

Inför rengöring av sår gör man på samma sätt. Rengöringen kan påbörjas ca 5 minuter efter det att salvan strukits på såret.

Såriga bröstvårtor i samband med amning: Salvan smörjes på 5-10 minuter innan amning och torkas eller sköljes noggrant bort med vatten före själva amningen.

Vid anala besvär: Salvan smörjes på de irriterade områdena 1-3 gånger dagligen. Vid smärtsamma avföringar smörjes salvan på ca 5-10 minuter före toalettbesöket.

Om anala besvär inte går över efter 2-3 veckor eller om anala blödningar uppkommer bör man kontakta läkare.

Annan dosering enligt läkares föreskrift.

Av hygieniska skäl bör man inte använda samma tub till anala besvär som till annan sårbehandling.

Vid fortsatta besvär rekommenderar vi dig att kontakta läkare eller sjukvårdspersonal.

Referenser
Getingstick, bistick och humlestick - 1177 Vårdguiden
Så skyddar du dig mot solen - 1177 Vårdguiden
Såriga bröstvårtor vid amning - 1177 Vårdguiden
https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19491123000011