Kontakta oss

Denna webbplats har utvecklats av Aspen Pharma Ireland, svenska filialen, i syftet att tillhandahålla information om Xyloproct.

Informationen på denna sida är avsedd som allmän information och riktar sig endast till den svenska publiken.
Be alltid din läkare eller annan lämplig vårdpersonal om råd innan du tar ett läkemedel.

För mer information om produkter från Aspen Pharma Trading Ltd som är registrerade i Sverige, kontakta oss via
e-mail:
aspennordic@aspenpharma.eu eller ring oss på telefon: +46 856642572 eller gratisnummer: 0200883595