Rapportera biverkningar

Om du upplever problematiska eller ovanliga biverkningar medan du använder Xylocain, avsluta behandlingen och kontakta din läkare eller apotekspersonal så fort som möjligt. Biverkningar bör rapporteras. Formulär och information hittar du på   https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel

 

För rapportering av biverkningar och produktklagomål direkt till Aspen om produkter från Aspen Pharma Trading Ltd som är registrerade i Sverige, kontakta oss via e-mail:

pharmacovigilance.finland@pharmalex.com
(biverkningar) /

Complaints@aspengl.com
(produktklagomål) eller ring oss på telefon: +46 856642572

eller gratisnummer: 0200883595.

 

För all annan kontakt, vänligen skriv till:
aspennordic@aspenpharma.eu/